Home > PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

Met betrekking tot gegevensbescherming en de diensten van de informatiemaatschappij in de landen waar Riu Hotels aanwezig is, hebben wij met ons intern beleid en onze interne richtlijnen het doel uw persoonsgegevens te beschermen en op te slaan in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 2016/679.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van RIU Hotels& Resorts, met inbegrip van diensten die worden aangeboden op deze website en op alle mobiele sites en apps van RIU Hotels, evenals op de diensten die worden geleverd in onze hotels. Voor het uitoefenen van uw rechten in het geval van vestigingen met indirecte bestuursvorm dient u zich rechtstreeks tot hen te richten of indien u geen geschikt antwoord van hen krijgt, zult u onze hulp ontvangen voor het oplossen van geschillen, mits zij verband houden met RIU Hotels& Resorts.

De verschillende bedrijven die wereldwijd werken onder de merknaam RIU Hotels & Resorts, hebben één centrale afdeling voor de behandeling van privacygegevens en bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres:


RIU Hotels & Resorts
C/ Llaud s/n (RIU Centre)
07610 Palma de Mallorca - ESPAÑA
Afdeling Privacy en Veiligheid

Als u, na het lezen van onderstaande voorwaarden, nog vragen of twijfels heeft over de veiligheid van uw persoonsgegevens, kunt u een mail naar privacy@riu.com sturen of een brief naar bovenstaand adres.Het adres privacy@riu.com is bedoeld voor vragen omtrent privacy en gegevensbescherming. Gelieve geen e-mails te sturen met betrekking tot commerciële aspecten, reserveringen of personeelsbeleid.Het huidige beleid kan worden aangepast op basis van veranderingen in wet- of regelgeving in de verschillende landen waar we actief zijn, alsook ter verbetering van onze service.


BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


Conform de wetgeving in de landen waar we actief zijn informeren wij bezoekers van deze website, alsook degenen die persoonsgegevens hebben achtergelaten bij een dochterbedrijf van het merk RIU Hotels & Resorts of bij andere diensten die we direct of indirect aanbieden, dat die gegevens dienen ter uitvoering van de door hen verkozen diensten. In geen enkel geval zullen hun gegevens voor een ander doel aan andere bedrijven worden verstrekt zonder dat zij hierover worden geïnformeerd. 

A.- Doel en verwerking van persoonsgegevens
Het verzamelen en behandelen van persoonsgegevens die via deze website, onze vestigingen, de centrale of derden worden verstrekt door de gebruiker die indirect in verband staan voor het voldoen van onze verplichtingen, bevinden zich bijgewerkt in ons intern gegevensbeveiligingsbeleid. 

B.- Verzamelde data

Over het algemeen gaat het om identiteitsgegevens: naam, adres, telefoon, email, betalingsgegevens of andere specifieke informatie die hiervoor nodig is.

C.- Veiligheidsmaatregelen
RIU Hotels & Resorts stelt haar klanten ervan op de hoogte dat alle reglementaire technologische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen en te voorkomen dat ze worden gewijzigd, verloren of door onbevoegde personen kunnen worden geraadpleegd, daarbij rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, het karakter van de opgeslagen data en de risico’s die hiermee verband houden. Alle maatregelen zijn minimaal conform de wetgeving van het betreffende land waar RIU Hotels & Resorts werkzaam is.

D.- Toestemming van de gebruiker voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens
Bij het invullen van de gegevens bij RIU Hotels & Resorts of enig ander dochterbedrijf van RIU Hotels & Resorts, toont de bezoeker zich nadrukkelijk akkoord met de onderhavige beleidsmaatregelen, de voorwaarden en gebruiksregels, en geeft hij a expliciet toestemming tot opslag van de persoonsgegevens voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Deze toestemming strekt zich ook uit tot het verstrekken van deze gegevens aan derden die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst, enkel en alleen voor de daarvoor gereserveerde doeleinden. Hierbij wordt gegarandeerd dat de gegevens nooit voor andere doeleinden aan derden wordt verstrekt zonder de belanghebbende op de hoogte te stellen. De gegevens kunnen door juridische verplichtingen en in overleg met de autoriteiten ter beschikking worden gesteld aan de wettelijke publieke organen die hierom verzoeken, en wel zo dat in deze gevallen de minimaal vereiste informatie wordt verstrekt, waarbij de rest van de gegevens strikt wordt beschermd.

Als u ons online reserveringsproces op riu.com gebruikt, kunnen de gegevens van de hotels die u zoekt en reserveert en uw e-mailadres worden verzameld tijdens het invullen van het reserveringsproces. Als u uw reservering niet voltooit, kunnen we contact met u opnemen en van deze gegevens gebruikmaken om assistentie te verlenen (bijvoorbeeld in het geval van technische problemen). Als we contact met u opnemen om assistentie te verlenen bij het voltooien van uw reserveringsproces, kunt u uw rechten tot intrekking van toestemming uitoefenen.

E.- Uitzonderingen op de toestemming gegevens te gebruiken
RIU Hotels & Resorts is niet wettelijk verplicht om uitdrukkelijke toestemming te vragen voor het gebruik van gegevens, daar deze website alle nodige informatie biedt over het gebruik van uw gegevens en bij klachten de mogelijkheden aangeeft die u ter beschikking staan om gebruik te maken van uw rechten.

F.- Recht op inzicht, aanpassen, bezwaar, intrekking en herroepen van uw toestemming over de gegevens
Iedere betrokkene bezit rechten over het inzicht in zijn eigen gegevens, aanpassen, herroepen van toestemming en bezwaar tot toestemming alsook rechten om af te zien van de diensten van RIU Hotels & Resorts en etablissementen onder direct beheer. Ook kan iedere betrokkene, op elk moment, zijn goedkeuring intrekken voor de opslag van zijn persoonsgegevens. Deze herroeping geldt niet met terugwerkende kracht.


Deze formulieren dienen per post of email te worden opgestuurd naar:
Per post:

RIU Hotels & Resorts
C/ Llaud s/n (RIU Centre)
07610 Palma de Mallorca - SPANJE
Afdeling Privacy en veiligheid
Ofwel via email naar privacy@riu.com


G.- Arbeid en bewaren van curriculum.

Bij het invullen, opsturen of afgeven van het sollicitatieformulier bij eender welk bedrijf dat verbonden is aan RIU Hotels & Resorts, wordt dit opgeslagen voor evaluatie van de kandidaat bij zowel de onderneming van de RIU Hotels & Resorts-keten in het betreffende land, alsook bij het hoofdkantoor van RIU Hotels & Resorts RIU Hotels & Resorts.

RIU Hotels & Resorts voldoet aan de juridische regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens en beschikt over de vereiste mechanismen en veiligheidsprocedures voor de opslag van persoonsgegevens, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, alles conform de wettelijke vereisten in de respectievelijke landen. Zoals aangegeven, wordt de sollicitant ervan op de hoogte gesteld dat zijn persoonsgegevens en CV zullen worden opgeslagen bij RIU Hotels & Resorts op de wijze zoals die bij het Spaanse Agentschap voor bescherming van persoonsgegevens (Agencia Española de Protección de Datos) staat geregistreerd. De verstrekte gegevens worden bewaard door RIU Hotels & Resorts in hun selectiebestand.
Eenieder met gegevens in dit bestand accepteert en geeft toestemming voor het opnemen van zijn persoonsgegevens in het selectiebestand van RRHH, alsook voor de opslag of het gebruik van informatie voor specifieke doeleinden door eender welke onderneming van de keten RIU Hotels & Resorts. De toestemming kan op elk moment worden herroepen, zonder terugwerkende kracht. RIU Hotels & Resorts informeert iedereen in het bestand dat hij zijn rechten tot toegang, aanpassing, herroeping en bezwaar kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke van het beheer van persoonsgegevens van RIU Hotels & Resorts.

H.- Reserveringen en inschrijvingen via de website.

De persoonsgegevens die bij online reserveringen worden verzameld zullen deel uitmaken van RIU Hotels & Resorts en van de exploitant van het hotel die op de bon, pro forma factuur of factuur vermeld staat (wanneer niet wordt gereserveerd of de reservering niet wordt bevestigd, zullen geen gegevens worden bewaard, tenzij voor strikte veiligheidsdoeleinden die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van elektronisch zakendoen). 

I.-Nieuwsbrieven, of soortgelijk op onze website

De verwerking van persoonsgegevens, evenals het verzenden van commerciële mededelingen via elektronische middelen, is in overeenstemming met de Wetten over op de elektronische handel en internet en volgt de goede uitvoering en internationale normen, zich baserend op de algemene regels van de Europese privacyrichtlijnen. In onze reclame en publiciteitsberichten over onze vestigingen en services dient altijd een adres te staan waar u zich kunt afmelden van de service die u informatie heeft gegeven via een link naar een website of via een e-mailadres door middel waarvan u zich kunt afmelden. In het geval dat zich hierbij problemen voordoen, geef dit dan aan ons door via het adres privacy@riu.com .

Bij inschrijving op nieuwsbrieven, of soortgelijk op onze website, zullen de gegevens deel uitmaken van RIU Hotels & Resorts.

Overeenkomstig bestaande regelgeving kan de informatie worden verstrekt aan nationale of internationale ondernemingen die direct verbonden zijn voor het verlenen van de opgedragen dienst ofwel lokale of internationale zaakwaarnemers, dit alles in overeenstemming met Europese regelgeving.

J.- Informatie van minderjarigen

RIU Hotels & Resorts beoogt geen rechtstreekse informatie van minderjarigen te verkrijgen, maar kan niet altijd verzekeren dat de webbezoekers meerderjarig zijn. Als echter wordt vastgesteld dat het om een minderjarige gaat, zal direct zowel op de website als in onze etablissementen gevraagd worden om toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.


COOKIES

A.-Cookies en identificatie van apparaten.

De websites van RIU Hotels& Resorts gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes gecodeerde tekst die worden opgeslagen op de computer of op het apparaat (smartphone, tablet, smartTV...) waarmee de gebruiker toegang heeft tot de website. Deze stukjes tekst blijven op uw vaste schijf of opslagsysteem beschikbaar en uw browser kan deze op een later tijdstip gebruiken. Afhankelijk van de instelling van uw browser kunt u de opslag en/of het gebruik van cookies accepteren of weigeren. U kunt onze website gebruiken terwijl u op de hoogte bent van het gebruik van cookies van RIU Hotels & Resorts en van derden die reclame aanbieden. Op deze pagina vindt u de opties waarmee u uw browser naar wens kunt configureren.

A.1.- Soorten cookies die door RIU Hotels& Resorts worden gebruikt.

Op de websites van RIU Hotels & Resorts worden verschillende soorten cookies gebruikt. Sommige hiervan zijn nodig om u bepaalde diensten te kunnen bieden op de pagina en ook vanwege bepaalde veiligheidsaspecten (het meest duidelijke voorbeeld hiervan is dat deze technologie nodig is om uw reservering te kunnen maken bij ons). We hebben ook cookies met betrekking tot functionaliteit en prestatie waarmee uw bezoek op onze website wordt afgestemd op uw behoeften en gebruik, de prestatie wordt verbeterd en daardoor ook uw ervaring.

RIU Hotels & Resorts gebruikt cookies voor de volgende gevallen:

 • Voor online reserveringen.
 • Gebruik en functionaliteit van onze web (vastleggen van uw voorkeuren, welke pagina’s u hebt bezocht)
 • Statistische doeleinden, zonder afzonderlijke gegevens op te slaan.
 • Prestatie verbeteren (identificeren hoe lang het duurt voordat u de informatie krijgt,...)
 • De gebruiker kunnen identificeren in het geval deze heeft gereageerd op een campagne om hem/haar relevante aanbiedingen te kunnen bieden.
 • In het geval van een terugkerende gast om eerder uitgevoerde zoekacties op te slaan om het navigeren te verbeteren of andere aspecten om dit te bewerkstelligen.
 • Cookies worden nooit gebruikt bij persoonlijke gegevens.

B.2 Uw cookies beheren.

U kunt de op uw apparaat weergegeven cookies zien, verwijderen of beheren. Zo kunt u ook de cookies van RIU Hotels & Resorts of van gelieerde derden, of van iedere andere website, blokkeren. Met de browser hebt u de optie om alleen cookies te installeren op de webpagina die u bezoekt of de reclamecookies van derden te blokkeren. Via de onderstaande koppelingen kunt u lezen hoe u uw browser kunt instellen:

Firefox & Thunderbird

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Opera

Bedenk wel dat als u bepaalde cookies niet wilt toestaan dit de kwaliteit van uw ervaring op onze websites kan beïnvloeden.

Ga naar www.allaboutcookies.org of www.aboutcookies.org voor duidelijke uitleg over de procedure en de beschikbare opties om cookies te beheren. Dit hangt echter af van de gebruikte toepassing of het apparaat.

Voor het beheer van reclamecookies kunt u op websites zoals www.youronlinechoices.com op algemene wijze uw voorkeuren van de grootste reclameproviders beheren.

A.4 Geïntegreerde inhoud van derden op onze pagina’s.

RIU Hotels & Resorts gebruikt inhoud zoals foto’s en video’s van websites zoals YouTube en Flickr, waarvoor het gebruik van cookies nodig kan zijn. In deze gevallen heeft RIU Hotels & Resorts geen controle over de verspreiding ervan. Zie daarom het beleid ten aanzien van privacy en cookies van deze websites van derden voor beheer van cookies en voor aanvullende informatie.

B.- Web beacons en pixel tags.

RIU Hotels & Resorts en zijn webbeheerders kunnen web beacons en pixel tags gebruiken in hun e-mails en HTML-pagina’s. Deze systemen worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen, behalve die gegevens die u ons verstrekt wanneer u transacties verricht met RIU Hotels & Resorts.

Deze procedures worden gebruikt om vast te stellen of u de e-mail of de pagina hebt geopend om op deze manier een statistisch overzicht bij te houden van de geopende informatie. Ze hebben geen enkel effect als u de cookies in uw browser of e-mailtoepassing uitschakelt.

C.- Andere gegevens die we verzamelen.

Om u een aangenamere ervaring te kunnen bieden bij onze elektronische communicatie met u, en om deze veiliger te maken, verzamelen wij gegevens zoals:

IP-informatie, taal, browser, andere gegevens over de verbinding of de methode/toepassing waarmee u toegang hebt, vaststellen of u informatie kunt ontvangen in HTML en niet-persoonsgebonden gegevens die worden verstrekt via de toepassing waarmee u toegang hebt.

RIU Hotels & Resorts registreert informatie met betrekking tot verbindingen die online of via e-mail worden gemaakt voor het beheer van incidenten, verbeteren van de website, onze dienst en het veiligheidsbeheer.


Mei 2018


Met betrekking tot gegevensbescherming en de diensten van de informatiemaatschappij in de landen waar Riu Hotels aanwezig is, hebben wij met ons intern beleid en onze interne richtlijnen het doel uw persoonsgegevens te beschermen en op te slaan in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 2016/679.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van RIU Hotels& Resorts, met inbegrip van diensten die worden aangeboden op deze website en op alle mobiele sites en apps van RIU Hotels, evenals op de diensten die worden geleverd in onze hotels. Voor het uitoefenen van uw rechten in het geval van vestigingen met indirecte bestuursvorm dient u zich rechtstreeks tot hen te richten of indien u geen geschikt antwoord van hen krijgt, zult u onze hulp ontvangen voor het oplossen van geschillen, mits zij verband houden met RIU Hotels& Resorts.

De verschillende bedrijven die wereldwijd werken onder de merknaam RIU Hotels & Resorts, hebben één centrale afdeling voor de behandeling van privacygegevens en bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres:


RIU Hotels & Resorts
C/ Llaud s/n (RIU Centre)
07610 Palma de Mallorca - ESPAÑA
Afdeling Privacy en Veiligheid

Als u, na het lezen van onderstaande voorwaarden, nog vragen of twijfels heeft over de veiligheid van uw persoonsgegevens, kunt u een mail naar privacy@riu.com sturen of een brief naar bovenstaand adres.Het adres privacy@riu.com is bedoeld voor vragen omtrent privacy en gegevensbescherming. Gelieve geen e-mails te sturen met betrekking tot commerciële aspecten, reserveringen of personeelsbeleid.Het huidige beleid kan worden aangepast op basis van veranderingen in wet- of regelgeving in de verschillende landen waar we actief zijn, alsook ter verbetering van onze service.


BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


Conform de wetgeving in de landen waar we actief zijn informeren wij bezoekers van deze website, alsook degenen die persoonsgegevens hebben achtergelaten bij een dochterbedrijf van het merk RIU Hotels & Resorts of bij andere diensten die we direct of indirect aanbieden, dat die gegevens dienen ter uitvoering van de door hen verkozen diensten. In geen enkel geval zullen hun gegevens voor een ander doel aan andere bedrijven worden verstrekt zonder dat zij hierover worden geïnformeerd.


A.- Doel en verwerking van persoonsgegevens
Het verzamelen en behandelen van persoonsgegevens die via deze website, onze vestigingen, de centrale of derden worden verstrekt door de gebruiker die indirect in verband staan voor het voldoen van onze verplichtingen, bevinden zich bijgewerkt in ons intern gegevensbeveiligingsbeleid.


B.- Verzamelde data

Over het algemeen gaat het om identiteitsgegevens: naam, adres, telefoon, email, betalingsgegevens of andere specifieke informatie die hiervoor nodig is.


C.- Veiligheidsmaatregelen
RIU Hotels & Resorts stelt haar klanten ervan op de hoogte dat alle reglementaire technologische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen en te voorkomen dat ze worden gewijzigd, verloren of door onbevoegde personen kunnen worden geraadpleegd, daarbij rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, het karakter van de opgeslagen data en de risico's die hiermee verband houden. Alle maatregelen zijn minimaal conform de wetgeving van het betreffende land waar RIU Hotels & Resorts werkzaam is.


D.- Toestemming van de gebruiker voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens
Bij het invullen van de gegevens bij RIU Hotels & Resorts of enig ander dochterbedrijf van RIU Hotels & Resorts, toont de bezoeker zich nadrukkelijk akkoord met de onderhavige beleidsmaatregelen, de voorwaarden en gebruiksregels, en geeft hij a expliciet toestemming tot opslag van de persoonsgegevens voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Deze toestemming strekt zich ook uit tot het verstrekken van deze gegevens aan derden die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst, enkel en alleen voor de daarvoor gereserveerde doeleinden. Hierbij wordt gegarandeerd dat de gegevens nooit voor andere doeleinden aan derden wordt verstrekt zonder de belanghebbende op de hoogte te stellen. De gegevens kunnen door juridische verplichtingen en in overleg met de autoriteiten ter beschikking worden gesteld aan de wettelijke publieke organen die hierom verzoeken, en wel zo dat in deze gevallen de minimaal vereiste informatie wordt verstrekt, waarbij de rest van de gegevens strikt wordt beschermd.

Als u ons online reserveringsproces op riu.com gebruikt, kunnen de gegevens van de hotels die u zoekt en reserveert en uw e-mailadres worden verzameld tijdens het invullen van het reserveringsproces. Als u uw reservering niet voltooit, kunnen we contact met u opnemen en van deze gegevens gebruikmaken om assistentie te verlenen (bijvoorbeeld in het geval van technische problemen). Als we contact met u opnemen om assistentie te verlenen bij het voltooien van uw reserveringsproces, kunt u uw rechten tot intrekking van toestemming uitoefenen.


E.- Uitzonderingen op de toestemming gegevens te gebruiken
RIU Hotels & Resorts is niet wettelijk verplicht om uitdrukkelijke toestemming te vragen voor het gebruik van gegevens, daar deze website alle nodige informatie biedt over het gebruik van uw gegevens en bij klachten de mogelijkheden aangeeft die u ter beschikking staan om gebruik te maken van uw rechten.


F.- Recht op inzicht, aanpassen, bezwaar, intrekking en herroepen van uw toestemming over de gegevens
Iedere betrokkene bezit rechten over het inzicht in zijn eigen gegevens, aanpassen, herroepen van toestemming en bezwaar tot toestemming alsook rechten om af te zien van de diensten van RIU Hotels & Resorts en etablissementen onder direct beheer. Ook kan iedere betrokkene, op elk moment, zijn goedkeuring intrekken voor de opslag van zijn persoonsgegevens. Deze herroeping geldt niet met terugwerkende kracht.


Deze formulieren dienen per post of email te worden opgestuurd naar:
Per post:

RIU Hotels & Resorts
C/ Llaud s/n (RIU Centre)
07610 Palma de Mallorca - SPANJE
Afdeling Privacy en veiligheid

Ofwel via email naar privacy@riu.com


G.- Arbeid en bewaren van curriculum.

Bij het invullen, opsturen of afgeven van het sollicitatieformulier bij eender welk bedrijf dat verbonden is aan RIU Hotels & Resorts, wordt dit opgeslagen voor evaluatie van de kandidaat bij zowel de onderneming van de RIU Hotels & Resorts-keten in het betreffende land, alsook bij het hoofdkantoor van RIU Hotels & Resorts RIU Hotels & Resorts.

RIU Hotels & Resorts voldoet aan de juridische regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens en beschikt over de vereiste mechanismen en veiligheidsprocedures voor de opslag van persoonsgegevens, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, alles conform de wettelijke vereisten in de respectievelijke landen. Zoals aangegeven, wordt de sollicitant ervan op de hoogte gesteld dat zijn persoonsgegevens en CV zullen worden opgeslagen bij RIU Hotels & Resorts op de wijze zoals die bij het Spaanse Agentschap voor bescherming van persoonsgegevens (Agencia Española de Protección de Datos) staat geregistreerd. De verstrekte gegevens worden bewaard door RIU Hotels & Resorts in hun selectiebestand.
Eenieder met gegevens in dit bestand accepteert en geeft toestemming voor het opnemen van zijn persoonsgegevens in het selectiebestand van RRHH, alsook voor de opslag of het gebruik van informatie voor specifieke doeleinden door eender welke onderneming van de keten RIU Hotels & Resorts. De toestemming kan op elk moment worden herroepen, zonder terugwerkende kracht. RIU Hotels & Resorts informeert iedereen in het bestand dat hij zijn rechten tot toegang, aanpassing, herroeping en bezwaar kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke van het beheer van persoonsgegevens van RIU Hotels & Resorts.


H.- Reserveringen en inschrijvingen via de website.

De persoonsgegevens die bij online reserveringen worden verzameld zullen deel uitmaken van RIU Hotels & Resorts en van de exploitant van het hotel die op de bon, pro forma factuur of factuur vermeld staat (wanneer niet wordt gereserveerd of de reservering niet wordt bevestigd, zullen geen gegevens worden bewaard, tenzij voor strikte veiligheidsdoeleinden die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van elektronisch zakendoen).


I.-Nieuwsbrieven, of soortgelijk op onze website

De verwerking van persoonsgegevens, evenals het verzenden van commerciële mededelingen via elektronische middelen, is in overeenstemming met de Wetten over op de elektronische handel en internet en volgt de goede uitvoering en internationale normen, zich baserend op de algemene regels van de Europese privacyrichtlijnen. In onze reclame en publiciteitsberichten over onze vestigingen en services dient altijd een adres te staan waar u zich kunt afmelden van de service die u informatie heeft gegeven via een link naar een website of via een e-mailadres door middel waarvan u zich kunt afmelden. In het geval dat zich hierbij problemen voordoen, geef dit dan aan ons door via het adres privacy@riu.com .

Bij inschrijving op nieuwsbrieven, of soortgelijk op onze website, zullen de gegevens deel uitmaken van RIU Hotels & Resorts.

Overeenkomstig bestaande regelgeving kan de informatie worden verstrekt aan nationale of internationale ondernemingen die direct verbonden zijn voor het verlenen van de opgedragen dienst ofwel lokale of internationale zaakwaarnemers, dit alles in overeenstemming met Europese regelgeving.


J.- Informatie van minderjarigen

RIU Hotels & Resorts beoogt geen rechtstreekse informatie van minderjarigen te verkrijgen, maar kan niet altijd verzekeren dat de webbezoekers meerderjarig zijn. Als echter wordt vastgesteld dat het om een minderjarige gaat, zal direct zowel op de website als in onze etablissementen gevraagd worden om toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.


COOKIES

A.-Cookies en identificatie van apparaten.

De websites van RIU Hotels& Resorts gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes gecodeerde tekst die worden opgeslagen op de computer of op het apparaat (smartphone, tablet, smartTV...) waarmee de gebruiker toegang heeft tot de website. Deze stukjes tekst blijven op uw vaste schijf of opslagsysteem beschikbaar en uw browser kan deze op een later tijdstip gebruiken. Afhankelijk van de instelling van uw browser kunt u de opslag en/of het gebruik van cookies accepteren of weigeren. U kunt onze website gebruiken terwijl u op de hoogte bent van het gebruik van cookies van RIU Hotels & Resorts en van derden die reclame aanbieden. Op deze pagina vindt u de opties waarmee u uw browser naar wens kunt configureren.


A.1.- Soorten cookies die door RIU Hotels& Resorts worden gebruikt.

Op de websites van RIU Hotels & Resorts worden verschillende soorten cookies gebruikt. Sommige hiervan zijn nodig om u bepaalde diensten te kunnen bieden op de pagina en ook vanwege bepaalde veiligheidsaspecten (het meest duidelijke voorbeeld hiervan is dat deze technologie nodig is om uw reservering te kunnen maken bij ons). We hebben ook cookies met betrekking tot functionaliteit en prestatie waarmee uw bezoek op onze website wordt afgestemd op uw behoeften en gebruik, de prestatie wordt verbeterd en daardoor ook uw ervaring.

RIU Hotels & Resorts gebruikt cookies voor de volgende gevallen:

 • Voor online reserveringen.
 • Gebruik en functionaliteit van onze web (vastleggen van uw voorkeuren, welke pagina's u hebt bezocht)
 • Statistische doeleinden, zonder afzonderlijke gegevens op te slaan.
 • Prestatie verbeteren (identificeren hoe lang het duurt voordat u de informatie krijgt,...)
 • De gebruiker kunnen identificeren in het geval deze heeft gereageerd op een campagne om hem/haar relevante aanbiedingen te kunnen bieden.
 • In het geval van een terugkerende gast om eerder uitgevoerde zoekacties op te slaan om het navigeren te verbeteren of andere aspecten om dit te bewerkstelligen.
 • Cookies worden nooit gebruikt bij persoonlijke gegevens.

CookiesLife TimeType
__sonar
__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmc_elisa
__utmz
_ab_proceso_reserva_chosen_cohort
_ab_RWD_HOME_HEADER_FOOTER
__dc_gtm_UA-XXXX
_msuuid_2204l7214850_XXXX
mobile
s_cc
s_sq
JSSESIONID
fp_cookieWarningSeen
2 years
2 years
1 day
session
1 day
1 day
6 months
1 month
1 month
1 day
1 day
1 day
Session
Session
Session
2 years
Performance
Analytics
Analytics
Analytics
Analytics
Analytics
Analytics
AB testing
AB testing
Analytics
Performance
Traffic type
Analytics
Analytics
ID session
Msg cookies


B.2 Uw cookies beheren.

U kunt de op uw apparaat weergegeven cookies zien, verwijderen of beheren. Zo kunt u ook de cookies van RIU Hotels & Resorts of van gelieerde derden, of van iedere andere website, blokkeren. Met de browser hebt u de optie om alleen cookies te installeren op de webpagina die u bezoekt of de reclamecookies van derden te blokkeren. Via de onderstaande koppelingen kunt u lezen hoe u uw browser kunt instellen:

Firefox & Thunderbird

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Opera

Bedenk wel dat als u bepaalde cookies niet wilt toestaan dit de kwaliteit van uw ervaring op onze websites kan beïnvloeden.

Ga naar www.allaboutcookies.org of www.aboutcookies.org voor duidelijke uitleg over de procedure en de beschikbare opties om cookies te beheren. Dit hangt echter af van de gebruikte toepassing of het apparaat.

Voor het beheer van reclamecookies kunt u op websites zoals www.youronlinechoices.com op algemene wijze uw voorkeuren van de grootste reclameproviders beheren.


A.4 Geïntegreerde inhoud van derden op onze pagina's.

RIU Hotels & Resorts gebruikt inhoud zoals foto's en video's van websites zoals YouTube en Flickr, waarvoor het gebruik van cookies nodig kan zijn. In deze gevallen heeft RIU Hotels & Resorts geen controle over de verspreiding ervan. Zie daarom het beleid ten aanzien van privacy en cookies van deze websites van derden voor beheer van cookies en voor aanvullende informatie.


B.- Web beacons en pixel tags.

RIU Hotels & Resorts en zijn webbeheerders kunnen web beacons en pixel tags gebruiken in hun e-mails en HTML-pagina's. Deze systemen worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen, behalve die gegevens die u ons verstrekt wanneer u transacties verricht met RIU Hotels & Resorts.

Deze procedures worden gebruikt om vast te stellen of u de e-mail of de pagina hebt geopend om op deze manier een statistisch overzicht bij te houden van de geopende informatie. Ze hebben geen enkel effect als u de cookies in uw browser of e-mailtoepassing uitschakelt.


C.- Andere gegevens die we verzamelen.

Om u een aangenamere ervaring te kunnen bieden bij onze elektronische communicatie met u, en om deze veiliger te maken, verzamelen wij gegevens zoals:

IP-informatie, taal, browser, andere gegevens over de verbinding of de methode/toepassing waarmee u toegang hebt, vaststellen of u informatie kunt ontvangen in HTML en niet-persoonsgebonden gegevens die worden verstrekt via de toepassing waarmee u toegang hebt.

RIU Hotels & Resorts registreert informatie met betrekking tot verbindingen die online of via e-mail worden gemaakt voor het beheer van incidenten, verbeteren van de website, onze dienst en het veiligheidsbeheer.


Mei 2018